Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэг
  /  ЭХЛЭЛ
Уншсан 706

ДАНИДА-ийн тухай

Монгол улс хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм

2015 оны 05 сарын 22 өдөр
Уншсан 671

БДБХДН-ийн бүсийн төв /түшиц/ салбар, түүний үйл ажиллагааны чиглэл

Бүсийн төв /түшиц/ салбарын зорилго нь орон нутаг дахь

2014 оны 12 сарын 22 өдөр
Уншсан 2146

Мэдээлэл 2014

Энэхүү гарын авлага өөртөө иргэний нийгмийн (ИН -ийн)

2015 оны 05 сарын 22 өдөр
Уншсан 767

mn

2015 оны 06 сарын 22 өдөр
Уншсан 971

Эрдэнэ суман дахь БДБХДНийгэмлэгийн салбар зөвлөл

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН эРДЭНЭ  СУМЫН САЛБАР

2016 оны 11 сарын 22 өдөр
Уншсан 798
Уншсан 677

Морьтой Монгол үйл ажиллагаа

Морьтой үйл ажиллагааг зохион байгуулж нэг өдөр морио

2015 оны 06 сарын 22 өдөр
Уншсан 972

Аян замын тэмдэглэл: БДБХДН-ийн Булган аймгийн төв болон Хангал сум дахь салбаруудад ажиллав.

Бид хөдөөг зорив. Булган аймгийн төв, Булганы

2015 оны 05 сарын 22 өдөр
Шинэ мэдээ