Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэг
  /  ЭХЛЭЛ
Уншсан 589

ДАНИДА-ийн тухай

Монгол улс хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм

2015 оны 05 сарын 18 өдөр
Уншсан 546

БДБХДН-ийн бүсийн төв /түшиц/ салбар, түүний үйл ажиллагааны чиглэл

Бүсийн төв /түшиц/ салбарын зорилго нь орон нутаг дахь

2014 оны 12 сарын 18 өдөр
Уншсан 1553

Мэдээлэл 2014

Энэхүү гарын авлага өөртөө иргэний нийгмийн (ИН -ийн)

2015 оны 05 сарын 18 өдөр
Уншсан 625

mn

2015 оны 06 сарын 18 өдөр
Уншсан 842

Эрдэнэ суман дахь БДБХДНийгэмлэгийн салбар зөвлөл

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН эРДЭНЭ  СУМЫН САЛБАР

2016 оны 11 сарын 18 өдөр
Уншсан 655
Уншсан 536

Морьтой Монгол үйл ажиллагаа

Морьтой үйл ажиллагааг зохион байгуулж нэг өдөр морио

2015 оны 06 сарын 18 өдөр
Уншсан 851

Аян замын тэмдэглэл: БДБХДН-ийн Булган аймгийн төв болон Хангал сум дахь салбаруудад ажиллав.

Бид хөдөөг зорив. Булган аймгийн төв, Булганы

2015 оны 05 сарын 18 өдөр
Шинэ мэдээ