Mongolian Association for Primary and Secondary School Development
  /  HOME
Reads 151

About DANIDA

Монгол улс хүмүүнлэг, иргэний ардчилсан нийгэм

2015 : 05 : 28
Reads 122

Model branches of MAPSSD and their activity lines

Бүсийн төв /түшиц/ салбарын зорилго нь орон нутаг дахь

2014 : 12 : 28
Reads 142

Information 2014

Энэхүү гарын авлага өөртөө иргэний нийгмийн (ИН -ийн)

2015 : 05 : 28
Reads 120

бүх нийтээрээ хогоо цэвэрлэцгээе

маргааш бүх нийтээрээ гадаа хогоо цэвэрлэцгээе

2015 : 06 : 28
Reads 121

en

2016 : 11 : 28
Reads 142

2016 : 04 : 28
Reads 126

en

2015 : 06 : 28
Reads 117

en

2015 : 05 : 28
Latest news