Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэг
  /  ЭХЛЭЛ
Уншсан 336

Дэрэн сумын иргэний нийгмийн байгууллагуудын уулзалт

Дэрэн суманд үйл ажиллагаа явуулдаг төрийн бус

2015 оны 12 сарын 31 өдөр
Уншсан 1598

Дэрэн сумын залуучуудын

Дэрэн сумын нийт залуучуудын дунд "Мотоцикл олсноос

2015 оны 12 сарын 31 өдөр
Уншсан 277

Эцэг эхийн оролцоонд тулгуурлан иргэний нийгмийн чадамжийг дээшлүүлж буй туршлагаас...

Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын ЕБС нь 2012 оноос

2016 оны 02 сарын 31 өдөр
Уншсан 345

"Нутгийн бахархал" явган аялал

09 сарын 25-д сумын төвөөс 10 км-т орших Улаан хайрхан

2016 оны 02 сарын 31 өдөр
Уншсан 335

Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын ЕБС-ийн БДБХДН, эцэг эхийн зөвлөл хамтран сайн үйлсийн аян өрнүүллээ.

}2015 оны 12 сарын 01-нээс 7 хоногийн хугацаатай “ Атга

2016 оны 02 сарын 31 өдөр
Уншсан 662

Дорноговь аймгийн Эрдэнэ сумын БДБХДН-ээс малчдад туслах аяныг зохион байгуулж тусламж үзүүллээ.

Эрдэнэ сумын ЕБС-ийн хичээлийн жилийн улирал бүр

2016 оны 12 сарын 31 өдөр
Уншсан 325

2016.02.29 АРДЫН УЛАМЖЛАЛТ ЁС ЗАНШИЛ

2016 оны 03 сарын 31 өдөр
Уншсан 355

ШАГНАЛ ГАРДУУЛАХ ҮЕ

2016.02.29

2016 оны 03 сарын 31 өдөр
Шинэ мэдээ