Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэг
  /  ҮЙЛЧИЛГЭЭ  /  Видео

Лекц 1: ИРГЭНИЙ НИЙГМИЙН ЧАДАМЖИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ГЭДГИЙН ДОР БИД ЮУГ ОЙЛГОЖ БОЛОХ ВЭ?

 

Лекц 2: МОНГОЛЫН УЛАМЖЛАЛТ СОЁЛД ТҮШИГЛЭН ОРОН НУТАГ ДАХ ИНБ –ЫН ЧАДАМЖИЙГ ДЭЭШЛҮҮЛЭХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗАГВАР

 

Лекц 3: ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ, ҮР ДҮНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ (1)

 

Лекц 4: ТӨСЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ, ҮР ДҮНГИЙН ШИНЖИЛГЭЭ (2)

Шинэ мэдээ

Орон нутгийн мэдээ