Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэг
2016 оны 05 сарын 18 өдөр

Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан болов

энэ хуралдаанаар "Бүгдээрээ хэлэлцвэл буруугүй" сэдэвт уулзалт ярилцлагыг төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын удирдлагуудын хүрээнд хийхээр шийдвэрлэв.

Мэдээний хуудас руу     |     Буцах
Шинэ мэдээ