Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэг
2016 оны 04 сарын 18 өдөр

Эцэг эхэд "Хүүхэд хамгаалал" сэдвээр сургалт хийв

Хүүхэд хамгааллын сэдвээр эцэг эхэд  сургалт хийв

Мэдээний хуудас руу     |     Буцах
Шинэ мэдээ