Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэг
2018 оны 05 сарын 30 өдөр

"Тогтвортай Амжиргаа -3" төсөл 2018 он

"Тогтвортай Амжиргаа -3" төсөл 2018 оноос эхлэн Монгол орны бүх суманд хэрэгжихээр болсон ба энэ төсөл нь та бидний 2014-2017 он хүртэл хэрэгжүүлсэн " Хөдөө орон нутаг дахь иргэний нийгмийн байгууллагыг Монголын уламжлалт соёлд тулгуурлан хөгжүүлэх нь " төслийн зорилтуудтай яг ижил тул нийгэмлэгийн салбарууд энэ төсөлтэй хамтарч ажиллацгаая гэж та бүхэндээ уриалж байна.

Мэдээний хуудас руу     |     Буцах
Шинэ мэдээ