Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэг
2018 оны 09 сарын 22 өдөр

"Болор Дуран" алдаа засах программыг ЕБС-ийн бүх багш нарт бэлэглэж байна.

Болорсофт компанийн бүтээл "Болор дуран" алдаа шалгах программыг хувийн болон улсын ЕБС-ийн бүх багш нарт бэлэглэж байгаа мэдээллийг та бүхэнд түгээж байна. "Болорсофт 10 - Боловсролыг дэмжих аян"-ы хүрээнд бэлэглэж буй программыг авахдаа дараах үйлдлийг хийхийг анхаарна уу.

  1. Захирлын зүгээс аянд нэгдэхийг хүссэн хүсэлт бүхий албан бичгийн сканнердсан хуулбар.
  2. Багш нарын нэрс, РД зэрэг мэдээллийг бөглөсөн жагсаалт файл. Доорх хаягаас тус жагсаалтыг бөглөх баримтыг татаж авна.
    Татаж авах хаяг: http://spell.bolorsoft.com/site/document/Bolorsoft10Edu.xlsx

Дээрх зүйлсыг бэлтгээд хуулбарыг info@bolorsoft.com имейл хаягаар илгээх ба ингэснээр багш нарын программ авах эрх бүрдэнэ.

Программ авах эрх нь бүрдсэн багш нар доорх хаягаар зочилж программаа авна.

  • http://spell.bolorsoft.com/edu

Дээрх мэдээллийг салбар сургуулийнхан маань орон нутгийнхаа бусад сургуулиудад мөн түгээхийг хүсэж байна.

 

Мэдээний хуудас руу     |     Буцах
Шинэ мэдээ