Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэг
2016 оны 11 сарын 28 өдөр

Эрдэнэ суман дахь БДБХДНийгэмлэгийн салбар зөвлөл

ДОРНОГОВЬ АЙМГИЙН эРДЭНЭ  СУМЫН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ

бАГА  ДУНД БОЛОВСРОЛЫН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ 2009 ОНЫ  12 САРЫН 15 -НД БАЙГУУЛАГДСАН.

БҮРЭЛДЭХҮҮНД БАГШ -4 ,НИЙГМИЙН БОДЛОГЫН  МЭРЭГЖИЛТЭН-1, ЭЦЭГ ЭХИЙН  ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА-1

СУМЫН ИРГЭДИЙН ИДЭВХ ОРОЛЦООГ НЭМЭГДҮҮЛЭХ,ТӨРИЙН БУС БАЙГУУЛЛАГАТАЙ  ХАМТРАН АЖИЛЛАХ, АЛБАН ГАЗАР, АЖ АХУЙН БАЙГУУЛЛАГУУДЫН ХАМТЫН АЖИЛЛАГААГ НЭГДМЭЛ БОЛГОХ ЧИГЛЭЛЭЭЭР АЖЛАА  ТӨЛӨВЛӨН АЖИЛЛАЖ БАЙНА  2014 ОНД ХИЙСЭН АЖЛЫНХАА  ТАЙЛАНГ  БАГ  БОЛОН ИРГЭДИЙН  ХУРАЛД  МЭДЭЭЛЖ ТЭДНИЙ  САНАЛ БОДЛЫГ  ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНДАА  ХЭРЭГЖҮҮЛЭН АЖИЛЛАЖ БАЙНА.

 

Мэдээний хуудас руу     |     Буцах
Шинэ мэдээ