Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэг
2016 оны 04 сарын 18 өдөр

Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаан болов

Зохицуулах зөвлөлийн ээлжит хуралдаанаар Төрийн ба төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажилллагааны  нэгдсэн төлөвлөгөө боловсруулах асуудлыг хэлэлцэв.

Мэдээний хуудас руу     |     Буцах
Шинэ мэдээ