Бага дунд боловсролын хөгжлийг дэмжих нийгэмлэг
2015 оны 05 сарын 28 өдөр

Мэдээлэл 2014

Энэхүү гарын авлага өөртөө иргэний нийгмийн (ИН -ийн) талаарх ойлголт, онол, үзэл баримтлал, Монгол орны иргэний нийгэм, иргэний нийгмийн байгууллагын (ИНБ -ын) онцлог, төлөвшил, тэдгээрийн талаарх судлаачдын санаа бодлыг болон нэг ертөнцийн хандлага, түүнээс улбаатай иргэний нийгэм, иргэний нийгмийн байгууллагын талаарх ойлголт, тэдгээрийн бүтэц тогтолцоо, мөн чанар, шинж чанар, хувьсал хөдлөл, Монголын уламжлалт соёлд түшиглэсэн ИН –ийн загварын нэгэн хувилбар  дэвшүүлэн хэрэгжүүлэх ажлыг эхлүүлэх санал зэргийг агуулсан болно.

Мэдээний хуудас руу     |     Буцах
Шинэ мэдээ